Category: STM32

Gökhan DÖKMETAŞ tarafından yazılan STM32 mikrodenetleyicilere dair makaleler.

9

STM32 Donanım Tasarım Rehberi (STM32F1)

Yılın başında sitemizde STM32F3 ile giriş seviyesinde çalışmalar yapsak da artık daha popüler ve ucuz olan STM32F1 (STM32F103) serisi üzerinden devam etme kararı aldım. Bunun önemli yanlarından biri de şu an yapacağım projeler için...

0

STM32F746 Mikrodenetleyici İncelemesi (ARM Cortex-M7)

Daha önceki yazıda ARM Cortex-M7 çekirdeğine giriş yapmış ve bu çekirdeği kullanan STM32F7 ailesinden bahsetmiştik. Bu aileye mensup olan STM32F746 mikrodenetleyicisini  inceleyerek konumuza devam ediyoruz. Çekirdeği daha önceki yazıda anlattığımız için datasheet üzerinden sırasıyla anlatmaya...

0

STM32F7 Ailesine ve ARM Cortex-M7 Çekirdeğine Giriş

Ben STM32F3 serisi üzerinde çalışacak olsam da STM32 ailesinin oldukça geniş ve farklı ihtiyaçlara cevap veren serilerinin olduğunu biliyorum. O yüzden diğer seriler üzerinde bir ön araştırma yaptım ve serilerin özelliklerini yeteri kadar bilmekteyim....

1

STM32 HAL Kütüphanesi DMA Sürücüsünü Kullanmak

STM32’nin DMA birimine datasheet üzerinden giriş yapmış ve bize şimdilik gerekli bilgiyi öğrenmiştik. Şimdi ise DMA birimini HAL kütüphanesi ile beraber nasıl kullanabiliriz sorusuna cevap aramak için kütüphane kılavuzunu açıyoruz. Kütüphane kılavuzunda datasheette olduğu...

0

STM32 DMA (Doğrudan Bellek Erişimi) Birimine Giriş

Önceki makalelerimizde HAL kütüphanesini kullanırken HAL kütüphanesinin sürücülerinde üç farklı fonksiyon çeşidi görmekteydik. Bunlardan biri polling yani normal program akışında kullanılan fonksiyonlar, diğeri kesme fonksiyonları ve bir diğeri de DMA yani doğruden bellek erişimi...

1

STM32 HAL Kütüphanesi ile UART Protokolünü Kullanma

Önceki yazımızda CubeMX ile ön ayarları oluşturmuştuk ve projemizi hazırlamıştık. Bu projede örnek bir kod olarak 0x01 değerini UART protokolü ile lojik analizöre gönderdim ve bunun grafiğini elde ettim. Bu grafiği açıklayarak yazımıza başlayalım....

0

STM32 ve CubeMX Programı ile UART Protokolünü Kullanmak

Önceki yazılarımızda USART birimine giriş yapmış ve HAL kütüphanesinin UART sürücüsünü incelemiştik. Orada sürücü tanımlamalarını, değerlerini ve fonksiyonlarını anlasak da bunları ilk seferde eksiksiz kullanıp ilk programımızı doğru olarak çalıştırmamız pek beklenemez. Neyse ki...

0

STM32 HAL Kütüphanesi ile UART Birimini Kullanma

UM1786 adlı kütüphane kılavuzunu açıp içindekilere baktığımızda HAL kütüphanesinde UART ve USART sürücüsü olmak üzere iki ayrı sürücü olduğunu görüyoruz. Datasheet okurken tek bir birim olarak USART bahsedilse de bu birimi UART ya da...

0

STM32 ile ARM Programlama – USART Birimine Giriş

STM32’yi anlattığımız derslere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki makalelerimizde giriş/çıkış, saat ayarı, ADC ve kesme özelliklerini anlatmıştık. Bütün ayrıntıları ile olmasa da başlangıç için yeterli bilgiyi verip uygulamaları yapmıştık. Daha ilerisi için nasıl çalışmanız...

0

STM32 HAL Kütüphanesi ve CubeMX ile Kesme Kullanımı

STM32 mikrodenetleyicilerde iç ve dış kesme olmak üzere iki ayrı kesme bulunmaktadır. Bu kesmeler NVIC adı verilen Cortex çekirdeğindeki kesme denetimcisi tarafından denetlenir. HAL kütüphanesi kullanırken kesmeleri kolayca ayarlayabilir ve kesme fonksiyonlarının içerisine programımızı...

2

STM32 Programlama – Kesmelere Giriş

Kesmeler mikrodenetleyicinin en temel özellikelrinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece mikrodenetleyicilerde değil bütün bilgisayar sistemlerinde kesmelerin kullandığını görmekteyiz. Kesmeleri kullanmayı öğrenmek bir nebze kolay olsa da aşırı derecede dikkat etmemiz gerekir. Çünkü kesmeler programın...

0

STM32 Reset ve Clock (Saat) Ayarı ve Özellikleri

STM32 yazı dizimize mikrodenetleyicinin en temel birimlerinden biri olan Reset ve Saat denetimi ünitesini (RCC) anlatmakla devam ediyoruz. Bundan önceki yazılarımızda HAL kütüphanesinin RCC sürücüsüyle ve CubeMX programıyla nasıl saat ayarı yaptığımızı size anlatmıştık....

0

STM32 ADC Biriminini Anlamak

Son iki gündür ilk defa STM32’nin ADC birimiyle tanışmış olduk ve açıkçası yeni özellikleri ve modları çok da iyi anlayamadık. Tam anlamıyla anlamak için daha fazla araştırma ve zaman gerekse de ST firması bir...

0

STM32F3 ADC Birimi Derinlemesine İnceleme -2-

Önceki yazımızın devamı olan bu yazıda referans kılavuzu üzerinden ADC birimini incelemeye devam ediyoruz. Saat Sinyali  ADC birimi ikili saat mimarisine göre tasarlanmıştır. Yani ADC saati AHB veri yolu saatinden bağımsızdır. Bu giriş saat...

0

STM32F3 ADC Birimi Derinlemesine İnceleme

Önceki yazılarımızda CubeMX programı sayesinde ilk programımızı çalıştırmış ve HAL kütüphanesinin ADC fonksiyonlarını derinlemesine incelemiştik. Şimdi ise sadece HAL kütüphane kılavuzu ile kalmayacak ve teknik veri kitapçığı üzerinden ADC donanımını öğreneceğiz. Unutmamak gerekir ki...

0

STM32 HAL ve CubeMX ile ADC Uygulaması -2-

Önceki başlıkta örnek bir ADC projesi oluşturmuş ve main.c dosyası dışında bütün dosyaları incelemiştik. Şimdi ise sıra main.c yani ana program dosyasını incelemeye geldi. Projeyi oluştururken mümkün mertebe ADC’nin oldukça basit ve yalın bir...

0

STM32 HAL ve CubeMX ile ADC Uygulaması -1-

ADC üzerinde ilk yaptığım uygulama herhangi bir hata vermeden çalıştı. Bu hatayı almayışımızın iki büyük sebebi vardır. Birincisi HAL kütüphane kılavuzunu elimizin altında bulundurup önceden okumamızdır. İkincisi ise STM32CubeMX programını kullanmaktır. İnternette veya örnek...

0

STM32 ve HAL Kütüphanesi ile ADC Birimini Kullanmaya Giriş

Buraya kadar genel maksatlı giriş ve çıkış birimleriyle saat özelliklerini kullanmayı az çok öğrendik. Hatta yazmaçlar üzerinde de işlem yaparak nasıl yazmaçlarla programlama yapacağımızı size göstermiş olduk. Şimdi ise mikrodenetleyicinin farklı birimlerine teker teker...

0

STM32 HAL Kütüphanesi ile Saat (Clock) Ayarı -2-

STM32 HAL kütüphanesi ile saat ayarı yapmayı anlatmaya devam ediyoruz. Önceki makaleyi buradan okuyabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.

Burada dikkat ederseniz OscInitStruct yapısının bir değişkenine değil OscInitStruct yapısında tanımladığımız PLL yapısının PLLState...

1

STM32 HAL Kütüphanesi ile Saat (Clock) Ayarı -1-

Önceki yazımızda STM32CubeMX programındaki kullanıcı arayüzü vasıtasıyla oldukça kolay bir şekilde STM32 mikrodenetleyicilerin saat sinyali ayarını yapabildiğimizi görmüştük. Fakat bir geliştirici olarak her zaman bu programın arayüzüne bağlı kalıp işin derinini öğrenmemek olmaz. O...