C ile AVR Programlama -37- Kesme Adları ve Yazmaçları

Önceki derste kesmelere bir giriş yapmıştık. Kesme konusu çok uzun olmadığı için şimdi kesme adlarını ve yazmaçlarını vererek iç kesmeleri bitireceğiz. Ondan sonra konumuz dış kesmeler olacak. Şimdi kesme adlarını ve yazmaçlarını vererek iç kesmeleri bitirelim.

Kesme Adları 

1 RESET Reset kesmesi, harici ayak, açılışta, kararma resetinde ve WTC resette
2 INT0 Harici Kesme İsteği 0
3 INT1 Harici kesme İsteği 0
4 PCINT0 Ayak değişme kesme isteği 0
5 PCINT1 Ayak değişme kesme isteği 1
6 PCINT2 Ayak değişme kesme isteği 2
7 WDT WDT Zamanlayıcısı Kesmesi
8 TIMER2_COMPA Zamanlayıcı 2 Karşılaştırma Eşleşmesi A
9 TIMER2_COMPB Zamanlayıcı 2 Karşılaştırma Eşleşmesi B
10 TIMER2_OVF Zamanlayıcı 2 Taşma Kesmesi
11 TIMER1_CAPT Zamanlayıcı 1 Yakalama Olayı 
12 TIMER1_COMPA Zamanlayıcı 1 Karşılaştırma Eşleşmesi A
13 TIMER1_COMPB Zamanlayıcı 1 Karşılaşma Eşleşmesi B
14 TIMER1_OVF Zamanlayıcı 1 Taşma Kesmesi
15 TIMER0_COMPA Zamanlayıcı 0 Karşılaştırma Eşleşmesi A
16 TIMER0_COMPB Zamanlayıcı 1 Karşılaştırma Eşleşmesi B
17 TIMER0_OVF Zamanlayıcı 1 Taşma
18 SPI STC SPI Transfer Tamamlandı
19 USART_RX USART Alım Tamamlandı
20 USART_UDRE USART Veri Yazmacı Boş
21 USART_TX USART Gönderim Tamamlandı 
22 ADC ADC Çevirim Tamamlandı
23 EE READY EEPROM Hazır
24 ANALOG COMP Analog Karşılaştırıcı
25 TWI I2C Arayüzü
26 SPM READY SPM Hazır

MCUCR Yazmacıo

Yazmacın Biti 7 6 5 4 3 2 1 0
Bit Adı —BOŞ— BODS BODSE PUD —BOŞ— —BOŞ— IVSEL IVCE
 Erişim  Y/O  Y/O  Y/O Y/O Y/O

Bit 6 – BODS : BOD Uyku

BODS biti uyku sırasında BOD’u devre dışı bırakmak için bir (1) yapılmalıdır. Brown-Out Detection (Kararma Saptaması) mikrodenetleyiciye giden besleme geriliminin belli bir seviyeyi aşacak kadar kararması yani düşmesidir. Bu sayede yeterli gücü alamayan mikrodenetleyici kararsızlığa sebebiyet vermemek için kendini yeniden başlatır.

Bit 5 – BODSE : BOD Uyku Etkin

Bu bit BODS denetleme bitinin ayarını etkin hale getirir.

Bit 4 – PUD : Pull-UP devre dışı

Bu bir bir (1) yapıldığında temel giriş ve çıkış portlarının dahili pull-up özelliği devre dışı bırakılır.

Bit 1 – IVSEL : Kesme Vektör Seçimi

Eğer bu bir sıfır (0) yapılırsa kesme vektörleri flash program hafızasının başına yerleştirilir. Eğer bir (1) yapılırsa kesme vektörleri ön yükleyici bölümnün başına yüklenir.

Bit 0 – IVCE : Kesme Vektör Değişikliği Etkin

IVSEL bitindeki değişikliği uygulamak için IVCE biti bir (1) yapılmalıdır.

 

Buraya kadar kesmeler hakkında gereken bilgileri anlattık. Sonraki konumuz ise dış kesmeler olacaktır. Sonraki derste görüşmek üzere.

Kaynaklar:

ATmega328P – Microchip Technology , http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf, Erişim Tarihi: 25.08.2018

Kapak Resmi : http://industrialtraining.info/wp-content/uploads/2017/02/avr-micrcontroller-training-in-patiala.jpg

UYARI!!

 

Gökhan Dökmetaş

Bilgi Teknolojileri Uzmanı

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.