Tagged: c dersleri

7

Temel C Programlama -28- Diziler

Biz günlük hayatımızda bu enzer nesneleri gruplara ayırırız ve bir arada toplarız. Örneğin yumurtalar kolide, meyve ve sebzeler kasada krakerler bir pakette toplanır. Bunun gibi öğrencileri de sınıflarda toplamaktayız. Daha önceden günlük hayatta karşılaştığımız...

0

Temel C Programlama -26- Fonksiyondan Değer Döndürmek

Buraya kadar argüman alan fonksiyonlardan size bahsettik fakat değişkenleri argüman alan fonksiyondan bahsetmedik. Kısa bir örnekle bunu size göstereceğiz ve ardından fonksiyondan değer döndürerek fonksiyonları tam anlamıyla kullanmış olacağız.      

Programı...

0

Temel C Programlama -25- Değer Alan Fonksiyonlar, Sabitler, Önek ve Sonekler

Önceki yazımızda fonksiyonlara giriş yaptık ve basit fonksiyonların nasıl kullanıldığını size anlattık. Şimdi ise fonksiyonları daha işlevsel hale getirmek adına fonksiyonlara değer aktaracağız ve değer alan fonksiyonların işleyişini anlatacağız. Önceki yıldız yazdırma örneğinde fonksiyon tek...

0

Temel C Programlama -24- Basit Fonksiyonlar

Önceki başlıkta fonksiyona giriş yapmıştık ve fonksiyon mantığını sizlere anlatmıştık. Bu başlıkta ise basit fonksiyonları ve bunların kullanımını sizlere anlatacağız. Biz önceki yazıda hazır fonksiyonların C kütüphanelerinde yer aldığından bahsetmiştik. Aslında bu fonksiyonları kullanmada...

0

Temel C Programlama -23- Fonksiyonlara Giriş

Artık bu noktadan itibaren giriş seviyesini bıraktık ve orta seviyeye doğru ilerliyoruz. Okuyuculardan ricamız bu noktaya kadar anlattıklarımızı tam anlamıyla anlamış olmaları ve yazılan program kodlarını okuyabilecek seviyeye gelmeleridir. Eğer dersleri takip etmenize rağmen...

0

Temel C Programlama -22- Mantık Operatörleri, Birleşik Operatörler ve Operatör Önceliği

Döngü ve kararları bitirmeden önce şu ana kadar anlatmadığımız noktaları sizlere anlatacağız. Önceki yazılarda size aritmetik operatörleri anlatmıştık sonrasında ise döngü ve kararlarda sıkça kullandığımız ilişki operatörlerini anlattık. Bu ikisinden farklı olarak bit tabanlı operatörler...

0

Temel C Programlama -20- Else ve Else If Yapıları

Önceki yazıda karar yapılarını anlatırken sadece basit bir if karar yapısını sizlere anlattık. If karar yapısında şart sağlanırsa if blokundaki komutlar işletiliyordu. Şart sağlanmadığında herhangi bir komutun işletilmemesi çoğu zaman  büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkacaktır....

0

Temel C Programlama -19- Kararlar ve If Karar Yapısı

Döngülerin ardından programlamaya dair en temel bileşenlerden biri de karar yapılarıdır. Karar yapıları sınıflar gibi üst seviye bir yazılım özelliği değildir. Eski veya yeni bütün programlama dillerinde istisnasız olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik bu özellik...

0

Temel C Programlama -18- do while Döngüsü

Döngüler konusunda en son ele alacağımız yapı do…while ya da kısaca do döngüsüdür. Bu döngü while döngüsünün birebir aynısı olsa da bir yönüyle farklı olmaktadır. while döngüsü döngü şartını üst kısma almışken do döngüsü döngü şartını...

1

Temel C Programlama -17- While Döngüsü

Daha önceki başlıkta for döngüsünü anlatmıştık. for döngüsünün en önemli yanı for döngüsündeki komutlar belli bir sayıda çalıştırılmaktadır. Ne kadar sayıda olacağı ise for döngü yapısı içerisinde belirtilmiştir. for döngüsünü örneklerde esnetip bu amacın...

0

Temel C Programlama -16- For Döngüsü

C dilinde döngüler aslında birbirine benzer yapıda olup döngü blokları içerisinde belli bir şarta bağlı olarak program akışını döndüren yapılardır. Yapı olarak döngü bakımından değil yöntem bakımından farklılıkları vardır. Çoğu zaman bu döngüleri birbiri yerine...

0

Temel C Programlama -15- İlişki Operatörleri

Döngüler ve kararlarda bizim sürekli kullanacağımız ilişki operatörleri denen iki değeri karşılaştırıp 1 veya 0 olarak sonuç veren operatörler vardır. Bu operatörler normal komutların içerisine de yazılabilse de önemli nokta bunların döngü anahtar kelimelerinden...

0

Temel C Programlama -14- Döngülere Giriş

Artık yapısal programlama dair temel kavramlara giriş yapıyoruz. Bu alanda ilk öğrenmemiz gereken konulardan biri döngülerdir. Döngüler routine (yordam) ve subroutine (altyordam) olarak Assembly dilinde makine komutları vasıtasıyla da yapılmaktadır. Çünkü bir programda en...

0

Temel C Programlama -12- C Veri ve Değişken Tipleri

Veri tipleri ve bunlar arasındaki ilişki programcılıkta çok önemli bir nokta olduğu için bunu ilk konularda anlatma kararı aldım. Bu başlıkta C’deki veri ve değişken tiplerini bütün ayrıntısıyla anlatmaya çalışacağız. Daha önceki örneklerde int...

0

Temel C Programlama -11- Aritmetik Operatörler

Daha önceki örnekte basit bir toplama işlemini yapmıştık. Biz önceki yazılarımızda mikroişlemci mimarisinden, ALU’dan ve Assembly komutlarından bahsetmiştik. Bir mikroişlemcinin yaptığı matematik işlemleri dört işlemden öte gitmiyordu. Bilimsel hesap makinesinde bir tuşla yaptığımız karmaşık...

2

Temel C Programlama -10- Basit Program Örnekleri – 2

Bu başlıkta basit program örnekleri arasından iki örneğe yer vereceğiz ve sonrasında basit programları incelediğimiz konuyu bitireceğiz ve temel bilgilere devam edeceğiz. Bu basit örnekleri alıştırma olarak düşünebilirsiniz. Biz genel olarak konuları örnekler içerisinde...