Lojik Prob Blog

0

Temel C Programlama -44- Yapılar

Şimdiye kadar anlattığımız C konuları içinde veri yapıları olarak değişkenleri ve dizileri gördünüz. Değişkenler bağımsız ve bireysel veri tipleri iken diziler ise bu değişkenlerin ipe boncuğun dizilmesi gibi birbiri ardınca sıralanmasından oluşuyordu. En önemli...

0

Temel C Programlama -39- Karakter Dizileri (String)

Bu başlıkta C dilinde karakter dizilerine giriş yapacağız ve size uygulamalı olarak göstereceğiz. Karakter dizileri daha önce söylediğimiz gibi karakter tipindeki bir dizi yapısından oluşmaktaydı. Bunun mantığını anlamanız aslında çok kolaydır. Daha önce söylediğimiz...

0

Temel C Programlama -37- Fonksiyon İşaretçileri

Daha öncesinde sizlere diziler ve fonksiyon adlarının aslında birer adres verisi bulunduran bir işaretçi olduğunu söylemiştik. Yani adres operatörü ile (&) dizinin adını yazdığımız zaman bize dizinin adresini vermekteydi. Aynı işlemi fonksiyon adına uyguladığımızda...

0

Temel C Programlama -36- İşaretçi ve Değer Sabitleri

Değişkenleri size anlattığımız zaman const anahtar kelimesi ile bir değişkeni bir değişken sabiti haline getirebileceğimizi söylemiştik. Aynı özelliği işaretçiler için de kullanmamız mümkündür. Yalnız işaretçi boyutundan baktığımız zaman işaretçilerin kendisi olduğu gibi işaret ettiği...

0

Temel C Programlama -35- İşaretçiler ve Diziler

İşaretçilerin en önemli kullanım alanlarından biri dizilerdir. Diziler derken artık sadece sayıdan ibaret olan dizileri değil bizim “yazı” olarak ifade ettiğimiz karakter dizilerini de hesaba katmamız gerekir. Karakter dizileri bilgisayar programlarında en sık kullanılan...

0

Temel C Programlama -32- Çift İşaretçiler

Önceki başlıkta işaretçileri en basit yoldan anlatmaya çalıştık. Bütün işaretçi eğitimlerinde işaretçiler kutu şeması ile anlatılmaya çalışılır. Biz de bu yöntemi faydalı gördüğümüz için kendimiz böyle bir şema hazırladık. Bu şemalarla öncelikle basit bir...

0

Temel C Programlama -31- İşaretçiler

Önceki bölümde işaretçilerin bellek adreslerine erişmemizi ve bunların içindeki değerleri değiştirebilmemizi sağlayan bir özellik olduğundan bahsetmiştik. Yalnız işaretçiler uygulamada bu anlattığımız kadar basit bir iş için kullanılmamaktadır. Fonksiyonlarda referans ile aktarma yapabilir, fonksiyonlar arası...

0

Temel C Programlama -30- İşaretçilere Giriş

C programlama hakkında şimdiye kadar basit konulardan bahsetsek de artık daha ayrıntılı konulara geçeceğimizi söyleyelim. Dikkat edin, “Zor” demiyorum ayrıntılı diyorum. C dilinin tüm özelliklerine baktığımızda zor bir tarafının olmadığını görürüz. Yalnız oldukça esnek...

0

Temel C Programlama -29- Diziler -2-

Temel C programlamada diziler konumuza devam ediyoruz. Önceki yazımızda en temel dizi özelliklerinden size bahsetmiştik. Fakat diziler hem özellik bakımından hem kullanım alanı bakımından anlattığımız ile sınırlı değildir. Aslında işaretçiler ve yapılarda olduğu gibi...