Category: Gömülü Sistemler

Gömülü sistemler ile ilgili makaleleri burada bulabilirsiniz.

0

STM32 HAL Kütüphanesi DMA Sürücüsünü Kullanmak

STM32’nin DMA birimine datasheet üzerinden giriş yapmış ve bize şimdilik gerekli bilgiyi öğrenmiştik. Şimdi ise DMA birimini HAL kütüphanesi ile beraber nasıl kullanabiliriz sorusuna cevap aramak için kütüphane kılavuzunu açıyoruz. Kütüphane kılavuzunda datasheette olduğu...

0

STM32 DMA (Doğrudan Bellek Erişimi) Birimine Giriş

Önceki makalelerimizde HAL kütüphanesini kullanırken HAL kütüphanesinin sürücülerinde üç farklı fonksiyon çeşidi görmekteydik. Bunlardan biri polling yani normal program akışında kullanılan fonksiyonlar, diğeri kesme fonksiyonları ve bir diğeri de DMA yani doğruden bellek erişimi...

0

STM32 ve CubeMX Programı ile UART Protokolünü Kullanmak

Önceki yazılarımızda USART birimine giriş yapmış ve HAL kütüphanesinin UART sürücüsünü incelemiştik. Orada sürücü tanımlamalarını, değerlerini ve fonksiyonlarını anlasak da bunları ilk seferde eksiksiz kullanıp ilk programımızı doğru olarak çalıştırmamız pek beklenemez. Neyse ki...

0

STM32 HAL Kütüphanesi ile UART Birimini Kullanma

UM1786 adlı kütüphane kılavuzunu açıp içindekilere baktığımızda HAL kütüphanesinde UART ve USART sürücüsü olmak üzere iki ayrı sürücü olduğunu görüyoruz. Datasheet okurken tek bir birim olarak USART bahsedilse de bu birimi UART ya da...

0

STM32 ile ARM Programlama – USART Birimine Giriş

STM32’yi anlattığımız derslere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki makalelerimizde giriş/çıkış, saat ayarı, ADC ve kesme özelliklerini anlatmıştık. Bütün ayrıntıları ile olmasa da başlangıç için yeterli bilgiyi verip uygulamaları yapmıştık. Daha ilerisi için nasıl çalışmanız...

0

PIC Mimarisi – Mikroişlemci Özellikleri

PIC16F84 mikrodenetleyicisinde sistemin düzgün ve kararlı çalışması için işlemciyle alakalı bazı özellikler mikrodenetleyicinin içerisine eklenmiştir. Bu özellikleri madde madde sıralarsak şöyledir. Osilatör Seçimi RESET Kesmeler Bekçi Zamanlayıcısı (WDT) Uyku (SLEEP) Kod Koruma Kimlik Bilgisi...

0

PIC Mimarisi – Dijital Giriş/Çıkış ve Zamanlayıcı

Bu başlıkta 16F84A’nın çevre birimlerinden giriş ve çıkış portlarını ve zamanlayıcıyı inceleyeceğiz. Bazı giriş ve çıkış ayakları altenatif fonksiyonlara çoklayıcı ile bağlanmıştır. Yani bazı ayakları hem giriş ve çıkış olarak hem de başka özellikler...

0

PIC Mimarisi – EEPROM Hafıza Birimi

16F84A mikrodenetleyicisinin datasheetinde yer alan bilgilere göre mikrodenetleyici mimarisini sizlere anlatıyoruz. EEPROM hafızaya gelmeden önce program sayacı ve dolaylı adreslemeden bahsedeceğiz. Program Sayacı ve Yığın  Program sayacı işletilecek komutu adreslemeyi sağlayan bir sayaçtır. Bu...

0

PIC Mimarisi – Özel Fonksiyon Yazmaçları

PIC mimarisini incelemeye ve datasheet okumaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar mikrodenetleyicinin blok diyagramını ve bellek birimlerini gördük. Mikrodenetleyicinin çalışmasında önemli rolü olan özel fonksiyon yazmaçlarını datasheet üzerinden anlatarak devam ediyoruz. Lütfen bu yazıyı okurken...