Category: C Programlama

0

Temel C Programlama -36- İşaretçi ve Değer Sabitleri

Değişkenleri size anlattığımız zaman const anahtar kelimesi ile bir değişkeni bir değişken sabiti haline getirebileceğimizi söylemiştik. Aynı özelliği işaretçiler için de kullanmamız mümkündür. Yalnız işaretçi boyutundan baktığımız zaman işaretçilerin kendisi olduğu gibi işaret ettiği...

0

Temel C Programlama -35- İşaretçiler ve Diziler

İşaretçilerin en önemli kullanım alanlarından biri dizilerdir. Diziler derken artık sadece sayıdan ibaret olan dizileri değil bizim “yazı” olarak ifade ettiğimiz karakter dizilerini de hesaba katmamız gerekir. Karakter dizileri bilgisayar programlarında en sık kullanılan...

2

Temel C Programlama -32- Çift İşaretçiler

Önceki başlıkta işaretçileri en basit yoldan anlatmaya çalıştık. Bütün işaretçi eğitimlerinde işaretçiler kutu şeması ile anlatılmaya çalışılır. Biz de bu yöntemi faydalı gördüğümüz için kendimiz böyle bir şema hazırladık. Bu şemalarla öncelikle basit bir...

0

Temel C Programlama -31- İşaretçiler

Önceki bölümde işaretçilerin bellek adreslerine erişmemizi ve bunların içindeki değerleri değiştirebilmemizi sağlayan bir özellik olduğundan bahsetmiştik. Yalnız işaretçiler uygulamada bu anlattığımız kadar basit bir iş için kullanılmamaktadır. Fonksiyonlarda referans ile aktarma yapabilir, fonksiyonlar arası...

0

Temel C Programlama -30- İşaretçilere Giriş

C programlama hakkında şimdiye kadar basit konulardan bahsetsek de artık daha ayrıntılı konulara geçeceğimizi söyleyelim. Dikkat edin, “Zor” demiyorum ayrıntılı diyorum. C dilinin tüm özelliklerine baktığımızda zor bir tarafının olmadığını görürüz. Yalnız oldukça esnek...

0

Temel C Programlama -29- Diziler -2-

Temel C programlamada diziler konumuza devam ediyoruz. Önceki yazımızda en temel dizi özelliklerinden size bahsetmiştik. Fakat diziler hem özellik bakımından hem kullanım alanı bakımından anlattığımız ile sınırlı değildir. Aslında işaretçiler ve yapılarda olduğu gibi...

7

Temel C Programlama -28- Diziler

Biz günlük hayatımızda bu enzer nesneleri gruplara ayırırız ve bir arada toplarız. Örneğin yumurtalar kolide, meyve ve sebzeler kasada krakerler bir pakette toplanır. Bunun gibi öğrencileri de sınıflarda toplamaktayız. Daha önceden günlük hayatta karşılaştığımız...

0

Temel C Programlama -26- Fonksiyondan Değer Döndürmek

Buraya kadar argüman alan fonksiyonlardan size bahsettik fakat değişkenleri argüman alan fonksiyondan bahsetmedik. Kısa bir örnekle bunu size göstereceğiz ve ardından fonksiyondan değer döndürerek fonksiyonları tam anlamıyla kullanmış olacağız.      

Programı...

0

Temel C Programlama -25- Değer Alan Fonksiyonlar, Sabitler, Önek ve Sonekler

Önceki yazımızda fonksiyonlara giriş yaptık ve basit fonksiyonların nasıl kullanıldığını size anlattık. Şimdi ise fonksiyonları daha işlevsel hale getirmek adına fonksiyonlara değer aktaracağız ve değer alan fonksiyonların işleyişini anlatacağız. Önceki yıldız yazdırma örneğinde fonksiyon tek...

0

Temel C Programlama -24- Basit Fonksiyonlar

Önceki başlıkta fonksiyona giriş yapmıştık ve fonksiyon mantığını sizlere anlatmıştık. Bu başlıkta ise basit fonksiyonları ve bunların kullanımını sizlere anlatacağız. Biz önceki yazıda hazır fonksiyonların C kütüphanelerinde yer aldığından bahsetmiştik. Aslında bu fonksiyonları kullanmada...

0

Temel C Programlama -23- Fonksiyonlara Giriş

Artık bu noktadan itibaren giriş seviyesini bıraktık ve orta seviyeye doğru ilerliyoruz. Okuyuculardan ricamız bu noktaya kadar anlattıklarımızı tam anlamıyla anlamış olmaları ve yazılan program kodlarını okuyabilecek seviyeye gelmeleridir. Eğer dersleri takip etmenize rağmen...

0

Temel C Programlama -22- Mantık Operatörleri, Birleşik Operatörler ve Operatör Önceliği

Döngü ve kararları bitirmeden önce şu ana kadar anlatmadığımız noktaları sizlere anlatacağız. Önceki yazılarda size aritmetik operatörleri anlatmıştık sonrasında ise döngü ve kararlarda sıkça kullandığımız ilişki operatörlerini anlattık. Bu ikisinden farklı olarak bit tabanlı operatörler...

0

Temel C Programlama -20- Else ve Else If Yapıları

Önceki yazıda karar yapılarını anlatırken sadece basit bir if karar yapısını sizlere anlattık. If karar yapısında şart sağlanırsa if blokundaki komutlar işletiliyordu. Şart sağlanmadığında herhangi bir komutun işletilmemesi çoğu zaman  büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkacaktır....

0

Temel C Programlama -19- Kararlar ve If Karar Yapısı

Döngülerin ardından programlamaya dair en temel bileşenlerden biri de karar yapılarıdır. Karar yapıları sınıflar gibi üst seviye bir yazılım özelliği değildir. Eski veya yeni bütün programlama dillerinde istisnasız olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik bu özellik...

0

Temel C Programlama -18- do while Döngüsü

Döngüler konusunda en son ele alacağımız yapı do…while ya da kısaca do döngüsüdür. Bu döngü while döngüsünün birebir aynısı olsa da bir yönüyle farklı olmaktadır. while döngüsü döngü şartını üst kısma almışken do döngüsü döngü şartını...

1

Temel C Programlama -17- While Döngüsü

Daha önceki başlıkta for döngüsünü anlatmıştık. for döngüsünün en önemli yanı for döngüsündeki komutlar belli bir sayıda çalıştırılmaktadır. Ne kadar sayıda olacağı ise for döngü yapısı içerisinde belirtilmiştir. for döngüsünü örneklerde esnetip bu amacın...