Bilgisayarlar Hakkında Bazı Temel Bilgiler

Bilgisayarlar, günümüzde geniş bir yer edinmiştir ve evremizde onlarca bilgisayar yer almaya başlamıştır. Bilgisayarlar, artık birçok alanda kullanılmaktadır. Bu yazıda, bilgisayarların ne demek olduğunu anlatacağız. Bilgisayarlarla ilgili eksik bilgilerin ve yanlış bilgilerin bilinmesinin önüne geçmeye çalışacağız. Ayırca, bilgisayarların çeşitlerinden söz edeceğiz. Son olarak, bilgisayarlar hakkında bilinmesi gerekenlerden söz edeceğiz.

Bilgisayar, bir işlemcisi ve bir belleği olan, verilen komutlara ve girdilere göre çıktı üreten aygıttır. Bir aygıtın bilgisayar olmasının şartı, bir kasa biçiminde olup bir monitör, bir klavye, bir fare ve bir çift hoparlörlerden ibaret değildir. Bilgisayarlar çeşitli boyutlarda ve çeşitli görevlerde olabilir. Ayrıca, bir bilgisayarın içinde birkaç bilgisayar bulunabilir. Örneğin, bir bilgisayarda bulunan bir portun denetleyicisini örnek olarak verebiliriz.

Günümüzde bilgisayarlar, elektroniktir ve bazılarında mekanik bileşenler bulunabilir.

Bilgisayarın fiziksel bileşenlerine bilgisayar donanımı denir. Bilgisayarın işletilmesini sağlayan bilgilere bilgisayar yazılımı denir.

Bilgisayarları, işledikleri verilere göre, kullanım amaçlarına göre ve büyüklüklerine göre sınıflandırabiliriz.

İşledikleri Verilere Göre Bilgisayarlar

Bilgisayarların işledikleri verilere göre çeşitleri aşağıda verilmiştir:

Analog Bilgisayar

Analog bilgisayar, verileri analog olarak işlerler.

Sayısal Bilgisayar

Sayısal bilgisayar, verileri sayısal olarak işlerler. Veriler, sıfır ve bir sayılarından oluşur. Sıfır sayısı elektrik yok, bir sayısı elektrik var anlamındadır. Bilgisayarların çoğu sayısaldır.

Hibrit Bilgisayar

Hibrit  bilgisayarlar, hesaplama birimlerinde hem analog hem de sayısal olarak işleyen bilgisayarlardır. Basit işlemler için sayısal, karmaşık işlemler için analog veriler kullanılır.

Kuantum Bilgisayarı

Kuantum bilgisayarları, sıfır ve bir sayılarının yanında, bu sayıların arasındaki sayıları da işlerler. Kuantum bilgisayarları, çok güçlü bilgisayarlardır. Günümüzde, tam olarak bir kuantum bilgisayarı yapılmamıştır.

Kullanım Amaçlarına Göre Bilgisayarlar

Bilgisayarların kullanım amaçlarına göre en bilinenleri aşağıda verilmiştir:

Kişisel Bilgisayar

Kişisel bilgisayarlar, aynı anda tek bir kullanıcının kullanabilmesi için tasarlanmış bilgisayarlardır.

İş İstasyonu

İş istasyonları, aynı anda tek bir kullanıcının kullanılabilmesi için tasarlamış, güçlü bilgisayarlardır.

Anabilgisayar

Anabilgisayarlar, birden fazla kullanıcının kullanabildiği çok güçlü bilgisayarlardır.

Gömülü Bilgisayarlar

Gömülü bilgisayarlar, belli bir işi yapmak için geliştirilen bilgisayarlardır. Gömülü bilgisayarlara gömülü sistemler de denir.

Büyüklüklerine Göre Bilgisayarlar

Bilgisayarların büyüklüklerine göre bazı çeşitleri aşağıda verilmiştir:

Masaüstü Bilgisayar

Masaüstü bilgisayarlar, bir masayı kaplayabilen kişisel bilgisayarlardır. Kişisel bilgisayarlar, günümüzde kullanımları azalmış olsa da daha çok güçlü sistemler için kullanılmaktadır.

Kişsiel bilgisayarlar

Dizüstü Bilgisayar

Dizüstü bilgisayarlar, taşınabilir kişisel bilgisayarlardır. Dizüstü bilgisayarlar, günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Dizüstü bilgisayar

Tablet Bilgisayar

Tablet bilgisayarlar, dokunmatik ekran bulunan ufak boyutlu bilgisayarlardır. Tablet bilgisayarlar, günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Tablet bilgisayar

Süperbilgisayar

Süperbilgisayarlar, çok büyük olan ve çok hızlı işlem yapabilme yeteneğine sahip olan bilgisayarlardır. Süperbilgisayarlar, sınırlı sayıda üretilirler. Bilimsel araştırma gibi alanlarda kullanılırlar.

Super Bilgisayar

Mikrodenetleyiciler

Mikrodenetleyiciler, kısıtlı başarıma sahip olan ve boyutları küçük olan bilgisayarlardır. Günümüzde mikrodenetleyiciler, çoğunlukla tümdevre olarak üretilirler. Tek kartlık mikrodenetleyiciler ve daha büyük boyutlu mikrodenetleyiciler de kullanılmaktadır. Mikrodenetleyiciler, çok miktarda üretilirler ve günümüzde çok geniş alanlarda kullanılmaktadır.

Mikrodenetleyici

Bir aygıt, bir ya da birkaç bilgisayardan türemiş olabilir. Örneğin, bir cep telefonu verilebilir.

Bilgisayarlardan doğru şekilde yararlanmak için temel kavramların iyi bilmelisiniz. Ayrıca, bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılımı hakkında temel bilgilere de sahip olmalısınız. Bilgisayarlar alanıda çalışmak isiyorsanız, istekli, tutarlı ve sabırlı olmalısınız. Bu alanda çalışmak için çok bilgi bilmelisiniz. Ayrıca, bu alanda gerçekten çalışmak zordur. Ancak, günümüzde az bilgi bilenler bu alanında çoğunluktadır ve işletim sistemini kurma gibi yalnızca kolay işleri yapabilmektedir. Ayrıca, bu kolay işlerin incelikleri de pek bilinmemektedir.

Bilgisayar kavramını ve bilgisayarların bazı çeşitlerini bu yazıda verdik. İleriki zamanlarda ilgili bilgileri daha derinlemesine ele alacağız.

Bu yazı Ercan ERSOY tarafından yazılmıştır. 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.