C ile AVR Programlama -40- Kesme Vektör Adları

Kesmeleri kullanırken kesme fonksiyonunun içine vektör adı yazarak o fonksiyonun hangi kesme için yürütüleceğini belirliyorduk. avr/interrupt.h başlık dosyası ile kullanılan bu kesme fonksiyonlarının söz dizimleri şu şekildedir.
sei(); Kesme yürütmeyi etkin hale getirir.
cli();  Kesme yürütmeyi devre dışı bırakır.

 ISR(vektör_adı)
 {
  komutlar;
 }
Yürütülecek kesme fonksiyonunu tanımlar. Şimdi vektörlere aşağıdaki tablodan göz atalım. Bu bizim için bir referans tablosu olacaktır.

 

Vektör Adı Eski Vektör Adı Açıklama

Uyumlu Aygıt

ADC_vect SIG_ADC ADC Çevirim Tamamlandı AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B, AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny26, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
ANALOG_COMP_0_vect SIG_COMPARATOR0 Analog Karşılaştırıcı 0 AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
ANALOG_COMP_1_vect SIG_COMPARATOR1 Analog Karşılaştırıcı 1 AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
ANALOG_COMP_2_vect SIG_COMPARATOR2 Analog Karşılaştırıcı 2 AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
ANALOG_COMP_vect SIG_COMPARATOR Analog Karşılaştırıcı AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
ANA_COMP_vect SIG_COMPARATOR Analog Karşılaştırıcı AT90S1200, AT90S2313, AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega32, ATmega323, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny2313, ATtiny26, ATtiny28, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861
CANIT_vect SIG_CAN_INTERRUPT1 CAN Transfer Bitti ya da Hata AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64
EEPROM_READY_vect SIG_EEPROM_READY, SIG_EE_READY  EEPROM Hazır ATtiny2313
EE_RDY_vect SIG_EEPROM_READY EEPROM Hazır AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega32, ATmega323, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny26, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861
EE_READY_vect SIG_EEPROM_READY EEPROM Hazır AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
EXT_INT0_vect SIG_INTERRUPT0 Dış Kesme Talebi 0 ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84
INT0_vect SIG_INTERRUPT0 Dış Kesme 0 AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B, AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny26, ATtiny28, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
INT1_vect SIG_INTERRUPT1 Dış kesme talebi 1 AT90S2313, AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B, AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega168P, ATmega32, ATmega323, ATmega328P, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega48P, ATmega64, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny2313, ATtiny28, ATtiny48, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
INT2_vect SIG_INTERRUPT2 Dış kesme talebi 2 AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega32, ATmega323, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega64, ATmega8515, ATmega8535, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
INT3_vect SIG_INTERRUPT3 Dış kesme talebi 3 AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
INT4_vect SIG_INTERRUPT4 Dış kesme talebi 4 AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
INT5_vect SIG_INTERRUPT5 Dış kesme talebi 5 AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
INT6_vect SIG_INTERRUPT6 Dış kesme talebi 6 AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
INT7_vect SIG_INTERRUPT7 Dış kesme talebi 7 AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
IO_PINS_vect SIG_PIN, SIG_PIN_CHANGE Dış kesme talebi 0 ATtiny11, ATtiny12, ATtiny15, ATtiny26
LCD_vect SIG_LCD LCD çerçeve başı ATmega169, ATmega169P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega649, ATmega6490
LOWLEVEL_IO_PINS_vect SIG_PIN PORTB’ye düşük seviye giriş ATtiny28
OVRIT_vect SIG_CAN_OVERFLOW1 CAN zamanlayıcı aşması AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64
PCINT0_vect SIG_PIN_CHANGE0 Ayak değişimi kesme talebi 0 ATmega162, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega48P, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATtiny13, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
PCINT1_vect SIG_PIN_CHANGE1 Ayak değişimi kesme talebi 1 ATmega162, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega48P, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, AT90USB162, AT90USB82
PCINT2_vect SIG_PIN_CHANGE2 Ayak değişimi kesme talebi 2 ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega48P, ATmega6450, ATmega6490, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATtiny48
PCINT3_vect SIG_PIN_CHANGE3 Ayak değişimi kesme talebi 3 ATmega3250, ATmega3250P, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega6450, ATmega6490, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATtiny48
PCINT_vect SIG_PIN_CHANGE, SIG_PCINT ATtiny2313, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861
PSC0_CAPT_vect SIG_PSC0_CAPTURE PSC0 Yakalama AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
PSC0_EC_vect SIG_PSC0_END_CYCLE PSC0 Bitiş çevirimi AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
PSC1_CAPT_vect SIG_PSC1_CAPTURE PSC1 Yakalama AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
PSC1_EC_vect SIG_PSC1_END_CYCLE PSC1 Bitiş Çevirimi AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
PSC2_CAPT_vect SIG_PSC2_CAPTURE PSC2 Yakalama AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
PSC2_EC_vect SIG_PSC2_END_CYCLE PSC2 Bitiş Çevirimi AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
SPI_STC_vect SIG_SPI SPI Gönderim Tamamlandı AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B, AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega32HVB, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny48, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
SPM_RDY_vect SIG_SPM_READY SPM Hazır ATmega16, ATmega162, ATmega32, ATmega323, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535
SPM_READY_vect SIG_SPM_READY SPM okuma AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega406, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIM0_COMPA_vect SIG_OUTPUT_COMPARE0A Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A ATtiny13, ATtiny43U, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85
TIM0_COMPB_vect SIG_OUTPUT_COMPARE0B Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi B ATtiny13, ATtiny43U, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85
TIM0_OVF_vect SIG_OVERFLOW0 TC0 Taşma ATtiny13, ATtiny43U, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85
TIM1_CAPT_vect SIG_INPUT_CAPTURE1 TC1 Yakalama Olayı ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84
TIM1_COMPA_vect SIG_OUTPUT_COMPARE1A TC 1 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85
TIM1_COMPB_vect SIG_OUTPUT_COMPARE1B TC 1 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi B ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85
TIM1_OVF_vect SIG_OVERFLOW1 TC1 zamanlayıcı taşma ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85
TIMER0_CAPT_vect SIG_INPUT_CAPTURE0 ADC Çevirim Tamamlandı ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861
TIMER0_COMPA_vect SIG_OUTPUT_COMPARE0A TC0 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny2313, ATtiny48, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER0_COMPB_vect SIG_OUTPUT_COMPARE0B, SIG_OUTPUT_COMPARE0_B TC0 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi B AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, ATmega1284P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega32HVB, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny2313, ATtiny48, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER0_COMP_A_vect SIG_OUTPUT_COMPARE0A, SIG_OUTPUT_COMPARE0_A TC0 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1
TIMER0_COMP_vect SIG_OUTPUT_COMPARE0 TC0 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega165, ATmega165P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8515, ATmega8535
TIMER0_OVF0_vect SIG_OVERFLOW0 TC0 Zamanlayıcı Taşma AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, ATtiny22, ATtiny26
TIMER0_OVF_vect SIG_OVERFLOW0 TC0 Zamanlayıcı Taşma AT90S1200, AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B, AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega32HVB, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny11, ATtiny12, ATtiny15, ATtiny2313, ATtiny28, ATtiny48, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER1_CAPT1_vect SIG_INPUT_CAPTURE1 TC1 yakalama AT90S2313
TIMER1_CAPT_vect SIG_INPUT_CAPTURE1 TC1 Zamanlayıcı yakalama AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B, AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATtiny2313, ATtiny48, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER1_CMPA_vect SIG_OUTPUT_COMPARE1A TC1 karşılaştırma eşleşmesi 1A ATtiny26
TIMER1_CMPB_vect SIG_OUTPUT_COMPARE1B TC1 karşılaştırma eşleşmesi 1B ATtiny26
TIMER1_COMP1_vect SIG_OUTPUT_COMPARE1A TC1 karşılaştırma eşleşmesi AT90S2313
TIMER1_COMPA_vect SIG_OUTPUT_COMPARE1A TC1 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B, AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega32HVB, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny2313, ATtiny48, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER1_COMPB_vect SIG_OUTPUT_COMPARE1B TC1 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi B AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B, AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega32HVB, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny2313, ATtiny48, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER1_COMPC_vect SIG_OUTPUT_COMPARE1C TC1 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi C AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER1_COMPD_vect SIG_OUTPUT_COMPARE0D TC1 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi D ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861
TIMER1_COMP_vect SIG_OUTPUT_COMPARE1A TC1 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi AT90S2333, AT90S4433, ATtiny15
TIMER1_OVF1_vect SIG_OVERFLOW1 TC1 Zamanlayıcı Taşma AT90S2313, ATtiny26
TIMER1_OVF_vect SIG_OVERFLOW1 TC1 Zamanlayıcı Taşma AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B, AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega32HVB, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny15, ATtiny2313, ATtiny48, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER2_COMPA_vect SIG_OUTPUT_COMPARE2A TC2 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER2_COMPB_vect SIG_OUTPUT_COMPARE2B TC2 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER2_COMP_vect SIG_OUTPUT_COMPARE2 TC2 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi AT90S4434, AT90S8535, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8535
TIMER2_OVF_vect SIG_OVERFLOW2 TC2 zamanlayıcı taşma AT90S4434, AT90S8535, AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega103, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega32, ATmega323, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega48P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega8, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER3_CAPT_vect SIG_INPUT_CAPTURE3 TC3 zamanlayıcı yakalama AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega162, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER3_COMPA_vect SIG_OUTPUT_COMPARE3A TC3 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega162, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER3_COMPB_vect SIG_OUTPUT_COMPARE3B TC3 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi B AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega162, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER3_COMPC_vect SIG_OUTPUT_COMPARE3C TC3 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi C AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER3_OVF_vect SIG_OVERFLOW3 TC3 Zamanlayıcı Taşma AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega162, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TIMER4_CAPT_vect SIG_INPUT_CAPTURE4 TC4 zamanlayıcı yakalama ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TIMER4_COMPA_vect SIG_OUTPUT_COMPARE4A TC4 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TIMER4_COMPB_vect SIG_OUTPUT_COMPARE4B TC4 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi B ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TIMER4_COMPC_vect SIG_OUTPUT_COMPARE4C TC4 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi C ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TIMER4_OVF_vect SIG_OVERFLOW4 TC4 Zamanlayıcı taşma ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TIMER5_CAPT_vect SIG_INPUT_CAPTURE5 TC5 Zamanlayıcı yakalama ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TIMER5_COMPA_vect SIG_OUTPUT_COMPARE5A TC5 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi A ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TIMER5_COMPB_vect SIG_OUTPUT_COMPARE5B TC5 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi B ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TIMER5_COMPC_vect SIG_OUTPUT_COMPARE5C TC5 Zamanlayıcı karşılaştırma eşleşmesi C ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TIMER5_OVF_vect SIG_OVERFLOW5 TC5 zamanlayıcı taşma ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
TWI_vect SIG_2WIRE_SERIAL I2C arayüz AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega16, ATmega163, ATmega168P, ATmega32, ATmega323, ATmega328P, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega48P, ATmega64, ATmega8, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATtiny48, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
TXDONE_vect SIG_TXDONE Gönderim tamamlandı, zamanlayıcı bayrak kesmesi 2 AT86RF401
TXEMPTY_vect SIG_TXBE Gönderim tamponu boş,Zamanlayıcı bayrak kesme 0 kesmesi AT86RF401
UART0_RX_vect SIG_UART0_RECV UART0, Alım tamamlandı ATmega161
UART0_TX_vect SIG_UART0_TRANS UART0, Gönderim tamamlandı ATmega161
UART0_UDRE_vect SIG_UART0_DATA UART0 Veri yazmacı boş ATmega161
UART1_RX_vect SIG_UART1_RECV UART1, Alım tamamlandı ATmega161
UART1_TX_vect SIG_UART1_TRANS UART1, Gönderim tamamlandı ATmega161
UART1_UDRE_vect SIG_UART1_DATA UART1 Veri yazmacı boş ATmega161
UART_RX_vect SIG_UART_RECV UART, Alım tamamlandı AT90S2313, AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, ATmega103, ATmega163, ATmega8515
UART_TX_vect SIG_UART_TRANS UART, Gönderim tamamlandı AT90S2313, AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, ATmega103, ATmega163, ATmega8515
UART_UDRE_vect SIG_UART_DATA UART Veri yazmacı boş AT90S2313, AT90S2333, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, ATmega103, ATmega163, ATmega8515
USART0_RXC_vect SIG_USART0_RECV USART0, Alım tamamlandı ATmega162
USART0_RX_vect SIG_UART0_RECV USART0, Alım tamamlandı AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega165, ATmega165P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega329, ATmega64, ATmega645, ATmega649, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644
USART0_TXC_vect SIG_USART0_TRANS USART0, Gönderim tamamlandı ATmega162
USART0_TX_vect SIG_UART0_TRANS USART0, Gönderim tamamlandı AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega165, ATmega165P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega64, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644
USART0_UDRE_vect SIG_UART0_DATA USART0 Veri yazmacı boş AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega162, ATmega165, ATmega165P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega329, ATmega64, ATmega645, ATmega649, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644
USART1_RXC_vect SIG_USART1_RECV USART1, Alım tamamlandı ATmega162
USART1_RX_vect SIG_UART1_RECV USART1, Alım tamamlandı AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
USART1_TXC_vect SIG_USART1_TRANS USART1, Gönderim tamamlandı ATmega162
USART1_TX_vect SIG_UART1_TRANS USART1, Gönderim tamamlandı AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
USART1_UDRE_vect SIG_UART1_DATA USART1, Veri yazmacı boş AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64, ATmega128, ATmega1284P, ATmega162, ATmega64, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646
USART2_RX_vect SIG_USART2_RECV USART2, Alım tamamlandı ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
USART2_TX_vect SIG_USART2_TRANS USART2, Gönderim tamamlandı ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
USART2_UDRE_vect SIG_USART2_DATA USART2 Veri yazmacı boş ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
USART3_RX_vect SIG_USART3_RECV USART3, Alım tamamlandı ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
USART3_TX_vect SIG_USART3_TRANS USART3, Gönderim tamamlandı ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
USART3_UDRE_vect SIG_USART3_DATA USART3 Veri yazmacı boş ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561
USART_RXC_vect SIG_USART_RECV, SIG_UART_RECV USART, Alım tamamlandı ATmega16, ATmega32, ATmega323, ATmega8
USART_RX_vect SIG_USART_RECV, SIG_UART_RECV USART, Alım tamamlandı AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, ATmega168P, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega48P, ATmega6450, ATmega6490, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATtiny2313
USART_TXC_vect SIG_USART_TRANS, SIG_UART_TRANS USART, Gönderim tamamlandı ATmega16, ATmega32, ATmega323, ATmega8
USART_TX_vect SIG_USART_TRANS, SIG_UART_TRANS USART,Gönderim tamamlandı AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, ATmega168P, ATmega328P, ATmega48P, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATtiny2313
USART_UDRE_vect SIG_USART_DATA, SIG_UART_DATA USART Veri Yazmacı Boş AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, ATmega16, ATmega168P, ATmega32, ATmega323, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega328P, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega48P, ATmega6450, ATmega6490, ATmega8, ATmega8535, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATtiny2313
USI_OVERFLOW_vect SIG_USI_OVERFLOW USI Taşma ATmega165, ATmega165P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATtiny2313
USI_OVF_vect SIG_USI_OVERFLOW USI Taşma ATtiny26, ATtiny43U, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861
USI_START_vect SIG_USI_START USI Başlama durumu ATmega165, ATmega165P, ATmega169, ATmega169P, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATtiny2313, ATtiny43U, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861
USI_STRT_vect SIG_USI_START USI Başlat ATtiny26
USI_STR_vect SIG_USI_START USI Başlat ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84
WATCHDOG_vect SIG_WATCHDOG_TIMEOUT WDT zamanlayıcı zaman aşımı ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84
WDT_OVERFLOW_vect SIG_WATCHDOG_TIMEOUT, SIG_WDT_OVERFLOW WDT zamanlayıcı Taşması ATtiny2313
WDT_vect SIG_WDT, SIG_WATCHDOG_TIMEOUT WDT Zamanlayıcı Kesmesi AT90PWM3, AT90PWM2, AT90PWM1, ATmega1284P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168, ATmega48, ATmega88, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324P, ATmega164P, ATmega644P, ATmega644, ATmega16HVA, ATtiny13, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny45, ATtiny25, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, AT90USB162, AT90USB82, AT90USB1287, AT90USB1286, AT90USB647, AT90USB646

 

Kaynak : <avr/interrupt.h>: Interrupts, https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html#ga68c330e94fe121eba993e5a5973c3162, Erişim Tarihi: 02.09.2018

 

Kapak Resmi : http://industrialtraining.info/wp-content/uploads/2017/02/avr-micrcontroller-training-in-patiala.jpg

Gökhan Dökmetaş

Bilgi Teknolojileri Uzmanı

You may also like...

3 Responses

  1. İlker Aykut dedi ki:

    Hocam dersler devam etmeyecek mi?

  2. İlker Aykut dedi ki:

    Teşekkürler hocam.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.