Lojik Prob Blog

0

Gömülü Sistemler Nedir?

LojikProb sayfamız ilk açıldığından beri belki birkaç istisna hariç yazdığımız tüm makaleler gömülü sistemlerle alakalıydı. Gömülü sistemler dahilinde bulunan platformları, bunlarla alakalı programlama dillerini, gömülü sistem donanımını ve mimarisini sizlere anlattık. Bütün bunları okuyan...

0

Bilgisayar Bilimleri -14- Problem Çözme

Bütün bilgisayar programlarının algoritmalar üzerine bina edildiğinden bahsetmiştik. Bu algoritmalar ise belli bir problemi çözmeye yönelik tasarlanmaktadır. Biz bir programı yazacağımız zaman öncelikle karşımıza bir problem çıkmaktadır. Bizim bu probleme getirebileceğimiz çözüm algoritmalara aktarılmakta...

0

Bilgisayar Bilimleri -12- Algoritmalara Giriş

Algoritma konusuna geçmeden önce bilgisayar donanımının temellerinden size bahsetmemiz gerekirdi. Bu konular dijital elektronik, mantık kapıları, bilgisayar mimarisi ve mikroişlemci mimarisi gibi konular olup bu konuları biz sitemizde daha önce bahsettiğimiz için bilgisayar donanımının...

0

Bilgisayar Bilimleri -10- RAM Bellek

RAM yani rastgele erişimli bellek bilgisayar teknolojilerinde önemli bir yer tutar. Bilgisayar sistemlerinin birincil ve ikincil bellek olmak üzere iki ayrı bellek çeşidini kullandığını biliyoruz. İkincil belleğin teknolojisi kullanılan sisteme göre değişiklik gösterebilse de...

0

Bilgisayar Bilimleri -8- Veri ve İkilik Sayılar

Daha önceki başlıklarda bilgisayar bilimlerinin merkezinin “Veri” olduğundan bahsetmiştik. Bütün donanım ve donanım üzerine yazılan yazılım bu veriyi işlemek, yönlendirmek ve kaydetmek üzerine kuruluydu. Bilgisayar bilimlerini incelediğimizde veriyi merkeze aldığımız zaman diğer konuların katman...

0

Bilgisayar Bilimleri -6- Bilgisayar Yazılımlarının Tarihi

Bilgisayarları daha öncesinde donanım ve yazılım olmak üzere iki kısma ayırmıştık. Az önce  bilgisayar tarihinden bahsederken aslında bir bakıma bilgisayar donanımının tarihinden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü bilgisayar donanımı ile bilgisayar yazılımı bir bakımdan da birbirinden...

1

Bilgisayar Bilimleri -5- Bilgisayarların Tarihçesi (2)

Önceki başlıkta ENIAC’a kadar olan tarihi sizlere anlatmış ve ilkel bilgisayarlardan bahsetmiştik. ENIAC’a kadar olan bilgisayarların bilgisayar sayılabilmesi için gereken bazı gereksinimlerden eksik olduğunu fakat bu eksikliklerin zamanla kapatıldığını görmekteyiz. Tarih yazmaktan hiç hoşlanmasam...